Stichting openbaar onderwijs

Scholen Glimmen

Quintusschool Glimmen

Unit directeur: mw. L. Magnin
Unit coördinator: mevr. N. Bos

 

[@] quintusschool@stichtingbaasis.nl
[w] www.quintusschool.nl


Nieuwe Schoolweg 6
9756 BB Glimmen
[t] 050 - 406 22 90