Stichting openbaar onderwijs

Personeelsinfo

Functieboek

Inleidende tekst

In de documenten hieronder treffen jullie het Functieboek Stichting Baasis met de Notitie Invoering Functieboek. De functiekranten geven aan hoe het functieboek tot stand is gekomen.

Tenslotte attenderen wij jullie erop dat een functiebeschrijving uitsluitend de resultaatgebieden beschrijft die de organisatie benoemd heeft voor het realiseren van goed onderwijs. Het zegt nog niets over de wijze waarop een individuele leerkracht dit uitoefent. Hiervoor zal een t.z.t. een beoordelingsinstrument worden geïmplementeerd, waarbij objectief beoordeeld kan worden of een leerkracht start-, basis- of vakbekwaam is.


Functieboek Stichting Baasis 2016

 

Protocol voor ziekmelding en vervanging

Ziekte:

De zieke leerkracht meldt zich bij de eigen unit-directeur of unit-coördinator ziek. Zoals afgesproken binnen de Unit. De directeur neemt in de loop van de dag contact met u op. Bij langdurige ziekte ontvangt u een oproep van de bedrijfsarts.

 

Afwezigheid:

Bijzonder verlof, cursus, etc. Graag tijdig doorgeven aan de unit-directeur/coördinator.

 

Zelf vervanging geregeld:

Dit moet ook doorgegeven worden aan de unit-directeur/coördinator.
Alle vervangingen worden door Slim Personeelsbemiddeling verwerkt en doorgegeven aan het administratiekantoor. Deze administratie wordt door het administratiekantoor met zorgvuldigheid uitgevoerd.
Mocht je desondanks vragen hebben, neem dan contact op met de unit-directeur waar de school onder valt.

 

Herstelmeldingen

Herstelmeldingen moeten ook worden doorgegeven aan de unit-directeur/coördinator.

 

Werkwijze:

  1. U geeft aan de unit-directeur/coördinator door.
  2. De aard en verwachte aantal dagen van het verzuim.
  3. De unit-directeur/coördinator geeft dit door aan Slim Personeelsbemiddeling.
  4. Geen vervanging gevonden.
  • eventueel groepen samenvoegen
  • inzet stagiaires/LIO-er (begeleiden, voor evt. vragen een persoon aanwijzen)
  • inzet IB-er of andere begeleider
  • inzet directie.