Stichting openbaar onderwijs

Raad van Toezicht

Vanaf 1 november 2012 kent de Stichting Baasis een nieuwe bestuursvorm. De formele bekrachtiging daar van heeft plaats gehad in de raadsvergaderingen van de gemeenten Haren en Tynaarlo in september 2012. Het betreft hier het zogenaamde Raad van Toezichtmodel.

Concreet betekent dit dat het management van de scholen wordt uitgevoerd door de directeur van de betreffende school. Het bestuur van de Stichting Baasis wordt uitgevoerd door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Mw. M.G. Schreur (Marita) Voorzitter
  • Dhr. R. Renting (Roos) Lid
  • Dhr. R. Schuur (Rob) Lid 
  • Dhr. J. H. Dijkstra (Johan) Lid
  • Dhr. K. van Vugt (Karel) Lid
  • Dhr. M. Hölterhoff (Marcel) Lid