Stichting openbaar onderwijs

Tussenschoolse- en
Buitenschoolse opvang

Sinds 2007 hebben de schoolbesturen de verplichting om, wanneer ouders daarom vragen, een regeling te treffen met betrekking tot voor- en/of buitenschoolse opvang.


Daarnaast kent elke school de mogelijkheid om kinderen tussen de middag te laten overblijven. Informatie treft u aan in de schoolgids.