Stichting openbaar onderwijs

Over Ons

Stichting Baasis is een lerende en ambitieuze organisatie voor basisonderwijs waar ieder kind welkom is. Stichting Baasis is een organisatie voor openbaar onderwijs, hetgeen tot uiting komt in het daadwerkelijk actief aandacht besteden aan overeenkomsten en verschillen. We hebben aandacht voor en bieden ruimte aan ieder kind en iedereen die bij ons werkzaam is.

 

Iedere school is een plek waar kwaliteit, veiligheid en vertrouwen de basis vormen voor uitdagend en innovatief onderwijs. Hierin wordt onderwijs op maat vormgegeven: wat heeft dit kind nodig? De ouders van de leerlingen zijn onze partners in de ontwikkeling van hun kinderen, gezamenlijk brengen wij de kinderen het besef bij van de waarden en normen in onze samenleving. We handelen vanuit centrale waarden. Die zijn onze leidraad en daar spreken we elkaar op aan. Iedereen die bij Stichting Baasis werkt is trots op en loyaal aan de organisatie en draagt het stichtingsbeleid actief uit.

 

Stichting openbaar onderwijs Baasis is verantwoordelijk voor het primair openbaar onderwijs in de gemeente Tynaarlo en de dorpen Glimmen en Haren (gemeente Groningen).

De organisatie bestaat uit 13 basisscholen, waaronder 12 openbare basisscholen met 1 nevenvestiging en een samenwerkingsschool. In totaal zitten op de scholen ca. 2550 leerlingen en werken er ongeveer 220 personeelsleden.

 

Missie

Het is onze missie dat de kinderen de scholen verlaten met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Ze zijn zich bewust van hun eigen talenten en kwaliteiten. We bieden hen kansen, nu en in de toekomst, door een grote dosis aan basiskennis. We hebben de kinderen geleerd keuzes te maken, creatief te denken en te handelen. Ze leveren een actieve bijdrage aan de omgeving vanuit verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander.

De kinderen staan open voor de wereld en voor andere mensen, ze kunnen samenwerken en hebben geleerd wat het betekent om met en voor anderen het verschil te maken. 


Waarden

 

 

Visie

 

 

Een toelichting op onze waarden en visie vindt u in ons Strategisch beleidsplan 2019-2023