Stichting openbaar onderwijs

It takes a village to raise a child, Wereldcafé

Moeten kinderen voor goed onderwijs nog wel naar school? Een gewaagde vraag voor een onderwijsorganisatie. In juni organiseerde Stichting Baasis, met 13 openbare basisscholen in de gemeenten Tynaarlo en Haren, een Wereldcafé.

Stichting Baasis ziet opgroeiende kinderen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderwijs, ouders/verzorgers, kinderopvang, bedrijfsleven, sportverenigingen, ieder investeert op het eigen gebied in de toekomst van kinderen. Stichting Baasis vindt het daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn.

Hoe kun je er samen voor zorgen dat kinderen opgroeien tot volwassenen die hun weg kunnen vinden in de wereld van morgen? Hoe kunnen de scholen daar aan bijdragen? De deelnemers waren uitgenodigd in een café. De plek waar vaak de mooiste gesprekken ontstaan. Rond kleine tafels spraken de deelnemers geanimeerd aan de hand van prikkelende stellingen. Bepalen ouders wat belangrijk is en voeren scholen dat uit?  Is kennis van de wereld belangrijker dan tafels leren? Is het hedendaagse onderwijs dodelijk voor de creativiteit in denken? De wereld waar de kinderen in opgroeien en naar school gaan is in beweging, en wat ze over 20 jaar nodig hebben weet niemand precies.

Toch is het de moeite waard om dat te verkennen. Een uitdaging waar je samen verder mee komt dan alleen. Daarom vindt Susanne de Wit, directeur bestuurder van Stichting Baasis het van belang om met de verschillende partners te praten over wat kinderen van nu nodig hebben om op te groeien naar wereldburgers. Toekomstige volwassenen die voldoende gereedschap in hun kistje hebben waarmee ze hun eigen weg kunnen gaan.

Als vervolg op het Wereldcafé wordt in de leerlingenraden van de scholen ook gesproken over de toekomst. Wat zijn de ideeën van de kinderen zelf, wat hebben zij nodig en hoe willen zij onderwijs krijgen? Input vanuit het Wereldcafé en de leerlingenraden wordt uitgewerkt in het strategisch beleid voor de jaren 2019-2023. Dit plan wordt aan het einde van 2018 gepresenteerd.

<< Terug