Stichting openbaar onderwijs

Onderwijs aan anderstaligen binnen stichting Baasis.

De taalklas, ondergebracht bij obs De Veenvlinder in Eelde, bestaat nu 1,5 jaar.

In de taalklas wordt een rustige, veilige omgeving gecreëerd om te wennen aan de nieuwe wereld om de anderstaligen heen. Vanuit deze veiligheid, geborgenheid, aandacht en vertrouwen komen de kinderen tot rust en kunnen ze leren en spelen. 

Het doel van de Taalklas is om in 40 weken voldoende Nederlandse vaardigheden te ontwikkelen (begrijpen, spreken, lezen en schrijven) zodat de kinderen in een reguliere klas kunnen instromen en verder kunnen leren. Er wordt gewerkt met speciale leerlijnen voor Nederlands, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen.

Via een intensief taalprogramma geven wij de kinderen de kans om een goede startkwalificatie te verwerven voor het “reguliere” primair onderwijs. 

Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, daarvoor zijn we een pilot klas van het programma Team-up opgezet door o.a. Warchild. 

Dat het programma werkt, bewijst een leerling van nu 13 jaar is. Zij is na 1 jaar onderwijs in de taalklas, toegelaten op het reguliere VO.

Stichting Baasis stimuleert ook voor haar overige scholen het tijdelijke onderwijsaanbod in de taalklas aan anderstaligen. Op dit moment krijgen 4 leerlingen van andere scholen les in de taalklas. Als de doelen voor regulier onderwijs zijn behaald, stromen de leerlingen terug naar de eigen school dicht bij huis. Iedere vrijdag is de sociale-integratie dag, zodat de leerlingen alvast contacten kunnen leggen en kunnen integreren. Ze doen zoveel mogelijk mee aan de reguliere lessen, en krijgen afgestemd op het lesrooster en aangepast niveau, eigen werk mee uit de taalklas.

Ook de gemeenten zien het belang van onderwijs aan anderstaligen. Zowel de gemeente Haren als de gemeente Tynaarlo vergoeden voortaan het taxivervoer naar de taalklas in Eelde. Ook de wethouder van Tynaarlo heeft aangegeven, geïnteresseerd te zijn in de taalklas.

Nu de taalklas zijn vorm heeft gekregen en er een toezegging is om dit met een jaar te verlengen, kunnen we onze expertise gaan uitbreiden naar de scholen. Want als een leerling na een jaar tot anderhalf in de taalklas uitstroomt naar reguliere groepen, blijft specifieke ondersteuning van de leerkracht nodig.

Afgelopen schooljaar hebben we met succes een leerkrachtenbijeenkomst georganiseerd voor leerkrachten met een anderstalige in de klas.  Na uitleg was er een mogelijkheid tot het stellen van vragen m.b.t. eigen handelingsverlegenheid of inkijken van lesmethoden/ rijke leeromgeving. Voor komend schooljaar willen we dit weer organiseren met de vervolgoptie om een ochtend in de klas te kijken, hoe de leerkracht de anderstalige leerlingen ondersteunt.

<< Terug