Stichting openbaar onderwijs

Nationale Onderwijsstaking

De bond van schoolleiders (AVS) heeft een oproep gedaan om in de week van 4 tot en met 8 februari 2019 de vervanging voor zieke werknemers niet in te vullen. Deze actie is bedoeld om aan te geven hoeveel tijd een directeur besteedt aan het zoeken van vervanging, hetgeen ten koste gaat van de werkzaamheden voor het team en de onderwijsontwikkeling op school.

De directeuren van Stichting Baasis hebben besloten hier niet aan mee te doen, zij doen hun uiterste best om ten allen tijde vervanging te regelen. Een klas kan alleen naar huis gestuurd worden als er echt geen invaller te vinden is en er ook geen interne oplossingen voor handen zijn.

 

Dat neemt niet weg dat we wel opnieuw een vuist moeten maken richting de politiek.

Het onderwijs houdt halverwege maart een stakingsweek die eindigt op vrijdag 15 maart met een landelijke staking. Inzet is de verlaging van de werkdruk en verhoging van de salarissen om voor jonge mensen het onderwijs een aantrekkelijke werkkring te maken.

Personeel in alle sectoren, van basis- tot universitair onderwijs, zal deze dag staken. Ook binnen Stichting Baasis zullen alle scholen sluiten.

 

Leraren, directeuren, schoolbesturen en andere medewerkers uit de onderwijssector maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen periode hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisaties hier continu aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, helaas zijn deze nog onvoldoende om een goede oplossing te realiseren.

 

De werkgevers en werknemers in het basisonderwijs willen de aandacht van de politiek blijven vestigen op de problemen. De organisaties betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).

 

De werkdruk in het basisonderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 leraren rondloopt met burn-out klachten. Vergeleken met andere beroepsgroepen is dit erg hoog.

 

De grote werkdruk en de lage salarissen in het basisonderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt of uitgevallen. Daarnaast zijn er weinig nieuwe leraren bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nu al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dit betekent dat we niet altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is en de kinderen dan geen onderwijs zullen krijgen. Het schrikbarend groeien van het lerarentekort betekent ook dat we in de toekomst niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden!

 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Het is in Nederland uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties, zoals nu het geval is. We doen dat, omdat de nood hoog is!

 

We vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze scholen kunnen blijven rekenen.

 

Met vriendelijke groet,

Susanne de Wit

Directeur bestuurder Stichting Baasis

<< Terug