Stichting openbaar onderwijs

Stichting Baasis en Kids First COP werken samen aan vorming IKC’s

Stichting Baasis werkt samen met verschillende kinderopvangorganisaties waaronder Kids First COP groep. Beide organisaties delen de visie over integratie van onderwijs en kinderopvang en een gezamenlijke visie op de vorming van Integrale Kindcentra (IKC). Op de scholen OBS de Westerburcht in Eelde, OBS de Vijverstee in Vries en OBS ’t Oelebred in Tynaarlo gaan Stichting Baasis en Kids First COP groep samenwerken aan de ontwikkeling van IKC’s.

 

De belangrijkste voordelen van een Integraal Kindcentrum zijn:

  • Binnen een IKC wordt voor kinderen gestreefd naar een samenhangend aanbod, dat ook nog eens de hele dag beslaat: onderwijs en ontspanning, samenleven en leren. Er is aanbod voor 0- tot en met 13-jarigen;
  • Realisatie van de didactische- en pedagogische doorgaande lijnen, wat helpt bij het signaleren van achterstanden of risico’s in de ontwikkeling van het kind;
  • Een IKC brengt rust en samenhang voor kinderen. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind wordt gekend en dat er intensief samen wordt gewerkt rondom het kind.

De directeur van het IKC is straks het enige aanspreekpunt voor de ouders en verzorgers. De praktische organisatie van de opvang (peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) wordt door Kids First COP groep uitgevoerd.

 

Alle ouders en verzorgers die verbonden zijn aan de genoemde scholen van Baasis zijn intussen geïnformeerd over de ontwikkelingen. Zij kunnen een zorgvuldige afweging maken over de voortzetting van de opvang binnen het Integraal Kindcentrum dan wel het separaat regelen van kinderopvang, op een locatie elders.

 

Voor vragen op nadere informatie kunt u contact opnemen met

Mevr. Susanne de Wit van stichting Baasis, telefoonnummer 050 4096920

 

Zuidlaren, juni 2019

<< Terug