Stichting openbaar onderwijs

Enthousiaste inspirerende DIRECTEUR gezocht

De activiteiten van de school richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed, passend en boeiend onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Wij willen voldoen aan de basisbehoeften van het kind (relatie, autonomie en competentie) en ons motto 'Inspireren tot leren met plezier' daadwerkelijk vormgeven.

<< Terug