Stichting openbaar onderwijs

Memo bestuur

Herijken Strategie

Afgelopen maand hebben we een start gemaakt met het herijken van onze strategie (koersplan). Aanleiding hiervoor is dat we ongeveer halverwege de looptijd van het huidige plan zijn. Ook zijn er in de bezetting van het managementteam de nodige wijzingen geweest. Per thema hebben we gekeken in hoeverre resultaten behaald zijn en wat we nog te doen hebben. Het programma is samengesteld en uitgevoerd door onszelf. De komende periode gaan we de uitkomsten verwerken in ons koersplan.

 

Meer informatie leest u in de memo van het bestuur

 

 

<< Terug