Stichting openbaar onderwijs

Besturingsfilosofie

Binnen Stichting Baasis ligt de nadruk op sturing op vakmanschap van de leerkracht, de kwaliteit van het onderwijs staat daarbij centraal. Kwaliteit van onderwijs is lastig vast te stellen. Vele niet meetbare factoren spelen daarbij een rol en de leerkracht moet dagelijks belangrijke afwegingen en keuzes maken. Daarom is de vakbekwaamheid (het professioneel kapitaal van de leerkracht) van groot belang, zodat hij binnen zijn eigen autonomie in staat is de juiste keuzes te maken voor optimaal onderwijs voor de leerlingen. De besturingsfilosofie wordt binnen Stichting Baasis organisch gehanteerd waarbij de professionaliteit voortdurend de aandacht houdt.

Klik hier voor de besturingsfilosofie van Stichting Baasis