Stichting openbaar onderwijs

Scholen Haren

Obs Brinkschool

Directeur mevr. J. Mollema
Coördinator mw S. Kremer

 

[@] brinkschool@stichtingbaasis.nl
[w] www.obsbrinkschoolharen.nl 

 

(groep 1 t/m 4)
Oude Brinkweg 95
9751 RL Haren
[t] 050 - 534 75 24

 

(gr 5 t/m 8)
Rummerinkhof 8
9751 SL Haren
Telefoon: 050-534 56 44

 

Obs de Wissel

Directeur dhr. B. Beukema
 

[@] dewissel@stichtingbaasis.nl
[w] www.obsdewissel.nl


Mellenssteeg 16
9753 HN Haren
[t] 050 - 534 73 48