Stichting openbaar onderwijs

Inspectierapport 

Uitkomsten vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen Stichting Baasis

 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is begin 2018
uitgevoerd bij het bestuur en de scholen van Stichting Baasis. De inspectie heeft onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor 
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

voor de uitkomsten van het onderzoek kunt u het volledige rapport  lezen.