Stichting openbaar onderwijs

Inspectierapport 

Baasis - Goed voor elkaar! 

 

In het voorjaar van 2022 was er weer een vierjaarlijks inspectiebezoek bij Stichting Baasis. De inspectie sprak tijdens het bezoek onder andere met het bestuur, de directeuren, de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ook heeft de inspectie twee scholen bezocht. Het inspectiebezoek is door iedereen als constructief en positief ervaren. 

De inspectie ziet Baasis als een open, transparante en professionele onderwijsorganisatie, die staat voor gedeeld leiderschap op basis van vertrouwen, met zicht op onderwijskwaliteit. En geeft de stichting een voldoende op de onderzochte standaarden met daarbij enkele aanbevelingen/ herstelopdrachten. Het inspectierapport 2022 is voor Stichting Baasis een mooie stimulans om verder te werken aan haar strategische ambities.