Stichting openbaar onderwijs

Klachtenregeling

Elke school heeft in de schoolgids omschreven op welke wijze u kunt omgaan met eventuele klachten. U bent altijd welkom om misverstanden, problemen en klachten aan te geven, toe te lichten en te bespreken. Indien de directeur van de school de klacht niet naar uw tevredenheid kan oplossen kunt u zich wenden tot de directeur-bestuurder van Stichting Baasis.


Stichting Baasis is aangesloten bij de landelijke klachten klachtencommissie voor het openbaar primair onderwijs
 

Onderwijsgeschillen:

De scholen van onze stichting zijn aangesloten bij:

  • Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
  • Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering
  • Commissie van Beroep
  • Landelijke geschillencommissie decentraal georganiseerd overleg(dgo)
  • Landelijke Commissie voor Geschillen Wet Medezeggenschap Scholen
    (LCG WMS)


In verband met de mogelijkheid, die wordt geboden een geschil in te dienen, respectievelijk aan de commissie voor te leggen volgen hieronder de relevante (adres)gegevens:


Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
 

Telefoon:   030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl