Stichting openbaar onderwijs

Op de voorgrond

 

Vacature Pedagogisch medewerkers

Kids First COP groep, partner in de nieuw te vormen IKC's in de gemeente Tynaarlo, zoekt per 20 augustus meerdere pedagogisch medewerkers. 

 

 

Lees meer

Baasiskennisplein

Aan het begin van dit schooljaar zijn we begonnen met het ‘Baasiskennisplein’. De plek waar bovenschools geleerd wordt van en met elkaar. In december is gestart met twee professionele leergemeenschappen, ‘Leesonderwijs’ en ‘Bewegen/Bewegend Leren’.

 

Lees meer

Vacature Stichting Baasis

Het Regionaal Transitie Centrum

Vijftien schoolbesturen uit de provincie Groningen en Drenthe zijn per 1 augustus 2015 gestart met een gezamenlijke Flexpool, ondergebracht in het Regionaal Transitie Centrum Groningen (RTC). 1 Voor de inrichting van de Flexpool

 

Hier vind je meer informatie over de vacature


Onderwijs aan anderstaligen binnen stichting Baasis.

Het doel van de Taalklas is om in 40 weken voldoende Nederlandse vaardigheden te ontwikkelen (begrijpen, spreken, lezen en schrijven) zodat de kinderen in een reguliere klas kunnen instromen en verder kunnen leren. Er wordt gewerkt met speciale leerlijnen voor Nederlands, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen.

Lees meer