Stichting openbaar onderwijs

Op de voorgrond

 

Vacature algemeen

We hebben  een wens

 

Jou als onze nieuwe collega! 

In de middenbouw van twee scholen in Zuidlaren (ODBS de Zuid Wester en OBS de Schuthoek), in de Taalklas en in de pool.