Stichting openbaar onderwijs

Op de voorgrond

 

Nationale Onderwijsstaking

Het onderwijs houdt halverwege maart een stakingsweek die eindigt op vrijdag 15 maart met een landelijke staking. Inzet is de verlaging van de werkdruk en verhoging van de salarissen om voor jonge mensen het onderwijs een aantrekkelijke werkkring te maken.

Personeel in alle sectoren, van basis- tot universitair onderwijs, zal deze dag staken. Ook binnen Stichting Baasis zullen alle scholen sluiten.

Lees meer

Baasiskennisplein

Aan het begin van dit schooljaar zijn we begonnen met het ‘Baasiskennisplein’. De plek waar bovenschools geleerd wordt van en met elkaar. In december is gestart met twee professionele leergemeenschappen, ‘Leesonderwijs’ en ‘Bewegen/Bewegend Leren’.

Lees meer

Vacature Stichting Baasis

Het Regionaal Transitie Centrum

Vijftien schoolbesturen uit de provincie Groningen en Drenthe zijn per 1 augustus 2015 gestart met een gezamenlijke Flexpool, ondergebracht in het Regionaal Transitie Centrum Groningen (RTC). 1 Voor de inrichting van de Flexpool

Hier vind je meer informatie over de vacature

Onderwijs aan anderstaligen binnen stichting Baasis.

Het doel van de Taalklas is om in 40 weken voldoende Nederlandse vaardigheden te ontwikkelen (begrijpen, spreken, lezen en schrijven) zodat de kinderen in een reguliere klas kunnen instromen en verder kunnen leren. Er wordt gewerkt met speciale leerlijnen voor Nederlands, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen.

Lees meer