Stichting openbaar onderwijs

Op de voorgrond

 

Vacature Stichting Baasis

Het Regionaal Transitie Centrum

Vijftien schoolbesturen uit de provincie Groningen en Drenthe zijn per 1 augustus 2015 gestart met een gezamenlijke Flexpool, ondergebracht in het Regionaal Transitie Centrum Groningen (RTC). 1 Voor de inrichting van de Flexpool

Hier vind je meer informatie over de vacature

It takes a village to raise a child, Wereldcaf├ę

Stichting Baasis ziet opgroeiende kinderen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onderwijs, ouders/verzorgers, kinderopvang, bedrijfsleven, sportverenigingen. Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. De wereld waar de kinderen in opgroeien en naar school gaan is in beweging en wat ze over 20 jaar nodig hebben weet niemand precies. Toch is het de moeite waard om dat met elkaar te verkennen.

Lees meer

Onderwijs aan anderstaligen binnen stichting Baasis.

Het doel van de Taalklas is om in 40 weken voldoende Nederlandse vaardigheden te ontwikkelen (begrijpen, spreken, lezen en schrijven) zodat de kinderen in een reguliere klas kunnen instromen en verder kunnen leren. Er wordt gewerkt met speciale leerlijnen voor Nederlands, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen.

Lees meer