Stichting openbaar onderwijs

Stichting Baasis ontvangt graag open sollicitaties!

Een open sollicitatie kun je sturen naar: hrm@stichtingbaasis.nl

t.a.v. Angelique Buiter (HRM beleidsmedewerker).

 

Algemeen

Op onze scholen en het stafbureau werken we samen aan boeiend onderwijs en een brede ontwikkeling van de leerlingen. Ze verlaten onze scholen met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Ze zijn zich bewust van hun eigen talenten en kwaliteiten. We bieden hen kansen, nu en in de toekomst, door een grote dosis aan basiskennis. Onze leerlingen kunnen keuzes maken, creatief denken en handelen. Ze leveren een actieve bijdrage aan de omgeving vanuit verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander.  Onze leerlingen staan open voor de wereld en voor andere mensen, ze kunnen samenwerken en hebben geleerd wat het betekent om met en voor anderen het verschil te maken. 
 

Als leidraad voor het gedrag dat iedereen die bij Stichting Baasis werkt laat zien zijn een aantal waarden geformuleerd. Ze zijn het kader van onze identiteit en staan in dienst van de missie, ze helpen ons deze missie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.
 

Stichting Baasis is een stichting voor OPENBAAR onderwijs

Bij Stichting Baasis werken mensen en krijgen leerlingen onderwijs met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, geaardheid en sociale milieus. Wij beschouwen dat als een meerwaarde.

 

De scholen zijn AUTONOOM

De scholen hebben de vrijheid om vanuit de gezamenlijke visie een eigen koers te varen. De keuzes worden verantwoord en we tonen respect voor andermans keuze. We bespreken nieuwe ideeën, experimenteren en bevorderen ondernemerschap. 

 

KWALITEIT staat hoog in het vaandel

We werken aan de ontwikkeling van allen in de organisatie. We doen de dingen die er toe doen en stellen hierbij ambitieuze en realistische kwaliteitsdoelen. 
 

We WERKEN SAMEN

We leren met en van elkaar, delen vaardigheden en kennis. We maken verbindingen met de omgeving en hechten groot belang aan netwerken. 
 

We doen ons werk met BEZIELING

Bij Stichting Baasis werken trotse, betrokken mensen met een positieve houding. We zijn vriendelijk, vrolijk en hebben plezier in een actieve houding. 
 

We zijn INTEGER

We staan voor wat we doen, zijn aanspreekbaar, loyaal aan elkaar en de organisatie. Afspraak is afspraak.

 

Als je solliciteert met het oog op een specifieke functie, dan verwachten we dat je beschikt over theoretische, praktische, vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis vereist voor de betreffende functie.

 

Daarnaast vragen we van onze medewerkers, dat ze de voor het beroep benodigde (vereiste) bekwaamheden op peil houden en uitbreiden, deelnemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en zich blijvend informeren over de ontwikkelingen in het vakgebied. 

 

Een open sollicitatie kun je sturen naar: hrm@stichtingbaasis.nl

t.a.v. Angelique Buiter (HRM beleidsmedewerker).