Stichting openbaar onderwijs

Passend Onderwijs

Op alle scholen is de wet Passend Onderwijs van kracht.
Kernpunten en de volledige tekst vindt u hier (pdf) .

 

Eigen beleid van Stichting Baasis betreffende Passend onderwijs

Stichting Baasis ontwikkelt binnen deze wet eigen beleid aangaande Passend Onderwijs. O.a. waar het gaat om extra ondersteuning voor (hoog)begaafde kinderen.  

Als een leerling meer uitdaging nodig heeft dan in de eigen klas geboden kan worden is er de mogelijkheid om één dagdeel per week of per twee weken naar de bovenschoolse plusklas te gaan. Meer informatie leest u in de notitie (hoog)begaafdheid 'Wie mag er naar de plusklas'?

 

Meer informatie over Passend Onderwijs vindt u via onderstaande links: