Stichting openbaar onderwijs

Privacy

Onze scholen verwerken persoonsgegevens van u en uw kinderen en van haar medewerkers. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk.  Stichting Baasis vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. 

 

Hoe wij, als stichting en onderliggende scholen, de privacy van de leerlingen, ouders/ verzorgers en medewerkers waarborgen kunt u lezen in onderstaande reglementen en protocollen.

 

Privacyreglement Stichting Baasis

Gedragscode ICT en internetgebruik Stichting Baasis