Stichting openbaar onderwijs

Raad van Toezicht

Stichting Baasis werkt met het zogenaamde Raad van Toezichtmodel.

Concreet betekent dit dat het management van de scholen wordt uitgevoerd door de directeur van de betreffende school. Het bestuur van de Stichting Baasis wordt uitgevoerd door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. K. van Vugt (Karel) Voorzitter
  • Dhr. R. Renting (Roos) Lid 
  • Dhr. J. H. Dijkstra (Johan) Lid
  • Dhr. M. Hölterhoff (Marcel) Lid
  • mw. J.L.J.M. de Veth (Jacqueline) Lid
  • mw. J. Bouwman (Juliëtte) Lid