Stichting openbaar onderwijs

Schorsing en verwijdering

De regels voor schorsing en verwijdering zijn vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).
Voor onze scholen kunnen we kort de volgende opmerkingen maken:
 

Schorsing

In samenspraak met Stichting Baasis kan de directie overgaan tot het schorsen van een leerling voor een beperkte periode. In deze periode moet een gesprek plaatsvinden tussen directie en ouders, eventueel tezamen met de leerling, om duidelijke afspraken te maken om herhaling te voorkomen. We moeten dan denken aan ernstig wangedrag van de leerling, waardoor de rust en veiligheid op school in ernstige mate verstoord raken.


Verwijdering

Stichting Baasis beslist over verwijdering van een leerling, en doet dit na directie, groepsleerkracht (en) en ouders te hebben gehoord. Ook hier moeten we denken aan (herhaald) wangedrag van de leerling, zodanig dat de rust en veiligheid op school hierdoor ernstig verstoord raken.
Bij schorsing en verwijdering gaan de scholen altijd in overleg met de leerplichtambtenaar van desbetreffende gemeente.

 

Leerplichtambtenaren

De twee leerplichtambtenaren van de gemeente Tynaarlo zijn:

  • Jeanet van Rein
    Bereikbaar via telefoonnummer 0592-266855
    e-mail: j.v.rein@tynaarlo.nl (gemeentehuis Vries)
  • Anne-Lore Rotte
    Bereikbaar via telefoonnummer 0592-266867
    e-mail: a.rotte@tynaarlo.nl


De leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen:


Indien u als ouders vragen hebt over leerplichtzaken kunt u zelf ook contact zoeken met bovenstaande leerplichtambtenaren.