Stichting openbaar onderwijs

Schorsing en verwijdering

In heel uitzonderlijke gevallen is het soms nodig een leerling een time out te geven, te schorsen of te verwijderen. Een situatie die voor alle betrokkenen, leerling, ouders/verzorgers en leekrachten veel impact heeft. 

 

Voor een ieder is duidelijkheid van belang. Hoe wordt omgegaan met een time out, schorsen en verwijderen. Daarvoor is een protocol opgesteld.

 

Het protocol treedt in werking wanneer er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel. De regels voor schorsing en verwijdering zijn vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

 

Hier vindt u het protocol

 

Leerplichtambtenaren

De twee leerplichtambtenaren van de gemeente Tynaarlo zijn:

  • Jeanet van Rein
    Bereikbaar via telefoonnummer 0592-266855
    e-mail: j.v.rein@tynaarlo.nl (gemeentehuis Vries)
  • Anne-Lore Rotte
    Bereikbaar via telefoonnummer 0592-266867
    e-mail: a.rotte@tynaarlo.nl


De leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen:


Indien u als ouders vragen hebt over leerplichtzaken kunt u zelf ook contact zoeken met bovenstaande leerplichtambtenaren.