Stichting openbaar onderwijs

Sponsorbeleid
Stichting Baasis

Door middel van sponsoring kan een school extra middelen verkrijgen om activiteiten op school te organiseren of materialen aan te schaffen. Bij het aangaan van sponsorcontracten houden wij ons aan het landelijk convenant sponsoring in het onderwijs.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Het moet passen bij de taak en doelstelling van de school en geen schade berokken aan kinderen.
  • De onafhankelijkheid van het onderwijs mag niet in gevaar komen.
  • De inhoud van het onderwijs mag niet beïnvloed worden en het mag niet in strijd zijn met de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt.
  • De MR moet gekend worden in de besluitvorming bij het afsluiten van een sponsorcontract.