Stichting openbaar onderwijs

Tussenschoolse- en
Buitenschoolse opvang

Schoolbesturen hebben de verplichting om, wanneer ouders/verzorgers daarom vragen, een regeling te treffen met betrekking tot voor- en/of buitenschoolse opvang.


Elke school heeft de mogelijkheid om kinderen tussen de middag te laten overblijven. Informatie treft u aan in de schoolgids van de betreffende school.