Stichting openbaar onderwijs

VACATURES

Directeur-Bestuurder

Stichting Baasis

wtf 0,8-1,0

 

Stichting Baasis is een lerende en ambitieuze organisatie voor basisonderwijs waar ieder kind welkom is.

 

 Als organisatie hebben we een visie op ons onderwijs en deze is meer dan papier. De pijlers van ons onderwijs zien we binnen alle scholen en IKC´s terug. Ook geven de scholen en IKC´s daar hun eigen invulling en kleur aan. De vier pijlers zijn opbrengstgericht boeiend onderwijs, Innovatie & creativiteit, inclusief onderwijs en leerlinggerichte integratie.

 

Voor meer informatie leest u hier de profielschets.


 

Flexpool

Vijftien schoolbesturen uit de provincie Groningen en Drenthe zijn per 1 augustus 2015 gestart met een gezamenlijke Flexpool, ondergebracht in het Regionaal Transitie Centrum Groningen (RTC). [1]

Voor de inrichting van de Flexpool

 zoeken wij 

Leerkrachten 

(min. 0,4 fte benoemingsomvang)

 

 

Ben jij op zoek naar een baan in het primair onderwijs in de regio Eelde, Vries, Zuidlaren, Haren en omstreken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als pooler kan je worden ingezet op alle scholen waar vaste leerkrachten tijdelijk vervangen moeten worden, bijvoorbeeld wegens ziekte, zwangerschapsverlof, etc.

 

Het geeft jou de mogelijkheid om met één sollicitatie een heel groot deel van de scholen in de regio te leren kennen en zo te weten te komen waar jij het beste op jouw plek bent. Lees verder

 

[1] Zie www.rtcgroningen.nl