Stichting openbaar onderwijs

Vertrouwenspersoon

Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie: ongewenst en grensoverschrijdend gedrag dat helaas maar al te vaak voorkomt op de werkvloer. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. Bovendien wordt de sfeer op het werk negatief beïnvloed en gaat de arbeidsproductiviteit omlaag. Om deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, schrijft de Arbowet organisaties voor om actief beleid te voeren. Zoals het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het instellen van een klachtencommissie en een klachtenregeling.

 

De vertrouwenspersoon helpt bij het aanpakken van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag

Zij kan als onafhankelijke vertrouwenspersoon fungeren als een van de medewerkers/stagiaires te maken krijgt met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. U krijgt advies, steun en hulp om de situatie te veranderen door nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, het gesprek aan te gaan en samen met de vertrouwenspersoon te kijken naar mogelijke oplossingen. Uiteindelijk maakt u zelf een keuze , want de vertrouwenspersoon heeft een ondersteunende rol en is geen mediator.

Oplossingen kunnen zijn: de kwestie (opnieuw) bespreekbaar maken, mediation, of  het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. 

 

Vertrouwenspersoon voor Stichting Baasis:

Mevr. Beatrix Leegstra

M: beatrix.leegstra@zorgvandezaak.nl

T: 06-22980056