Stichting openbaar onderwijs

Scholen Yde

Obs De Duinstee

Directeur: mw. S. van de Veur
Coördinator: dhr. M. De Ruiter

 

[@] deduinstee@stichtingbaasis.nl
[w] www.obsdeduinstee.nl


Betmersweg 2
9494 RB Yde
[t] 050 - 406 23 32